دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی


تماس با ما

021-47624440

021-42694010

info@irme2016.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای بین المللی

مبانی نظری، مفاهیم و راهبردها

- مدیریت استراتژیك، رهبری و تحول
- مدیریت استراتژیك، روش ها و ساختارها
- مدیریت تحول، نوآوری و خلق تكنولوژی
- مدیریت تحقیق، توسعه، انتقال و آینده پژوهی تكنولوژی
- مدیرت آموزش و راهبردهای آموزشی
- چالش های سازمانی در مدیریت
- تفكر سیستمی و نوآوری در مدیریت
- موانع تفكر سیستمی، چالش ها و پیشبرنده ها
- آینده¬پژوهی و تفكر سیستمی
- مدیریت ریسك و پدافند غیر عامل
- مدیریت فرآیند ها و معماری سازمانی
- مالكیت فكری و مدیریت دانش

 نوآوری،كارآفرینی و توسعه اقتصادی

- مدیریت كارآفرینی و نیازهای اجتماعی كارآفرینان
- كارآفرینی فردی،سازمانی، اجتماعی
- هدایت و رهبری در كارآفرینی
- توسعه فرهنگ نوآوری و كارآفرینی در سازمان ها
- موانع توسعه کارآفرینی، خلاقیت فردی و سازمانی
- چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و كارآفرین
- نقش صنایع كوچك و متوسط در توسعه اقتصادی
- راههای ارتقای فرهنگ .خلاقیت و نوآوری در توسعه اقتصادی
- راهكارهای توسعه فرهنگ كارآفرینی در جامعه
- نقش كارآفرینی فردی و سازمانی در ارتقای توسعه اقتصادی
- كارآفرینی و رشد سرمایه گذاری در عرصه فرهنگ و هنر

 مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی

- مدیریت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری
- مدیریت بودجه و بودجه ریزی
- مدیریت مالی
- حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای
- مالیات و مدیریت درآمد
- سرمایه گذاری و تولید ملی
- فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری
- تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
- برند سازی و نقش آن در توسعه پایدار
- تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
- تحولات اقتصاد جهانی و فرصت های رویاروی آن

 مدیریت صنعتی و اجرایی

- مدیریت اجرایی و طرح های توسعه
- انتقال و توسعه تكنولوژی
- مدیریت تولید و مدل های تصمیم گیری
- مدیریت جهانگردی، گردشگری و بازاریابی خدمات
- مدیریت شهری و برنامه ریزی منطقه ای
- مدیریت حمل و نقل و بازارهای بین المللی
- اقتصاد و برنامه ریزی  شهری
- مدیریت حمل و نقل شهری، آلودگی، انرژی
- مدیریت بحران و سازمانها
- مدیریت انتقال تكنولوژی، تكنولوژی خارجی و وابستگی های صنعتی و اقتصادی
- مدیریت اقتصاد كشاورزی و توسعه پایدار
- تجارت الكترونیك و اقتصاد دیجیتالی
- مدیریت بهره وری
-  مدیریت كیفیت
- شاخص ها و استراتژی های بهره وری

 مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه و بازاریابی

-مدیریت صادرات و واردات و شبكه های  بین المللی
- مدیریت بیمه، خدمات و خطرات
- مدیریت ریسك و بیمه در فعالیتهای مالی اقتصادی
- مدیریت بازاریابی
- مدیریت طراحی محصول، تبلیغ، تامین و شبكه توزیع
- مدیریت عملیات روانی، تبلیغات و ضد تبلیغ در بحران
- مدیریت رسانه و ارتباطات
- مدیریت ارتباط با مشتری
- بازاریابی و تبلیغات استراتژیك
- مدل های كسب وكار

 مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

-  مدیریت دانش و اطلاعات،
- تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی
- دولت و خدمات الکترونیکی، بانکداری الکترونیک
- مدل های کسب و کار الکترونیکی
- مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها
- نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات

 مدیریت اسلامی

- مدیریت اسلامی، نظریه ها و تجارب موافق
- رهبری و مدیریت اسلامی
- مدیریت اسلامی، ساختار سازمانی و منابع انسانی
- مدیریت اسلامی و ارتقای فرهنگی
- مدیریت اسلامی و نهادهای حمایتی
- مدیریت اسلامی و همبستگی اجتماعی
- مدیریت اسلامی و ظرفیت‌ساز‌ی‌های مالی و اقتصادی
- الگوها و شیوه‌های جدید بهره‌برداری از نهادهای وقف، صدقات، قرض الحسنه و...محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مدیریت و کارآفرینی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مبانی نظری، مفاهیم و راهبردهامدیریت و کارآفرینی
نوآوری،كارآفرینی و توسعه اقتصادیمدیریت و کارآفرینی
مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادیمدیریت و کارآفرینی
مدیریت صنعتی و اجراییمدیریت و کارآفرینی
مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه و بازاریابیمدیریت و کارآفرینی
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعاتمدیریت و کارآفرینی
مدیریت اسلامیمدیریت و کارآفرینی


ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


 

تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 آبان 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 آبان 1394
آخرین مهلت ثبت نام
22 شهریور 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
31 شهریور 1395
تاریخ برگزاری
28 و 29 شهریورماه 1395
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر